Tallinna Linnavalitsus 08.09.2010 korraldus number 1323.
Välja tn 22 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine