Tallinna Linnavalitsus 08.09.2010 korraldus number 1323.
Välja tn 22 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Detailplaneeringu algatamise taotluse vormi, eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuete kinnitamine Tlv m 61 16.06.2004 01.07.2004
2 Tallinna üldplaneeringu kehtestamine Tvk m 3 11.01.2001 18.01.2001