Tallinna Linnavalitsus 08.09.2010 korraldus number 1323.
Välja tn 22 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna ehitusmääruse kinnitamine Tvk m 35 29.05.2003 01.07.2003