Tallinna linna ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ja töö tasustamise korra muutmine

Tallinna Linnavolikogu 26.08.2010 määrus number 40
jõustumine 01.09.2010
Kehtetuks tunnistamine 01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus 01.09.2010 - 31.12.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 02.12.2010 nr 57, jõustumine 01.01.2011

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

26. august 2010 nr 40

 

 

Tallinna linna ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ja töö tasustamise korra muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ning Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 § 4 lõike 3 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2009 korralduse nr 695-k “Linna raamatupidamise ümberkorraldamise jätkamine” punktiga 5.3 ning Tallinna Linnavalitsuse 22. juuni 2010 korraldusega nr 1047-k “Tallinna Linnakantselei koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus”.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 “Tallinna linna ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ja töö tasustamise kord” lisas 1 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis” tehakse alljärgnevad muudatused:

1) Tallinna Linnavolikogu Kantselei koosseisust kustutatakse eelarve- ja raamatupidamistalitus koos pearaamatupidaja (vanemametnik) ja vanemspetsialisti ametikohaga (vanemametnik);

2) Tallinna Linnavolikogu Kantselei koosseisu luuakse 1 eelarve peaspetsialisti ametikoht (vanemametnik);

3) Tallinna Linnavolikogu Kantselei dokumendiosakonna konsultandi ametikoht (vanemametnik) nimetatakse ümber dokumendiosakonna sekretäri ametikohaks (vanemametnik);

4) Tallinna Linnavolikogu Kantselei koosseisuliste ametikohtade arvuks loetakse 24.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees