Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raha eraldamine Kadrioru pargi Kirdetiigi rekonstrueerimiseks
Tallinna Linnavalitsus 30.08.2010 korraldus number 1303
Redaktsiooni kehtivus:30.08.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. august

2010 nr

1303-k

 

 

Raha eraldamine Kadrioru pargi Kirdetiigi rekonstrueerimiseks

 

 

 

Valla- ja linnaeerlave seadus § 17, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ p 4.1.1 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 kinnitatud „Tallinna Kommunaalameti põhimääruse“ punktidega 2.1.1.5 ja 2.1.1.6  ning arvestades linnavalitsuse ettepanekut

 

 

1.      Eraldada linnavalitsuse reservfondist oma- ja kaasfinantseerimise reservi vahendite arvelt Tallinna Kommunaalametile 899 151  (kaheksasada üheksakümmend üheksa tuhat ükssada viiskümmend üks) krooni Euroopa Regionaalarengu Fondi projekti „Kadrioru pargi Kirdetiigi rekonstrueerimine“ 2010. aasta omafinantseerimise kulude katteks.

2.      Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna Kommunaalametile 105 983 (ükssada viis tuhat üheksasada kaheksakümmend kolm) krooni Euroopa Regionaalarengu Fondi projekti „Kadrioru pargi Kirdetiigi rekonstrueerimine“ 2010. aasta projektiga seotud lisafinantseeringu kulude katteks.

3.      Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kommunaalametile.

4.      Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär