Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kristiine linnaosa parkidele nimede määramine
Tallinna Linnavalitsus 25.08.2010 määrus number 66 [RT IV, 28.05.2013, 35]
Jõustumine:30.08.2010
Redaktsiooni kehtivus:30.08.2010 - ... [RT IV, 28.05.2013, 35]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

   25. august 2010 nr 66

 

 

 

 

 

Kristiine linnaosa parkidele nimede määramine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 2, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 2 ja 6, § 13 lg 1, lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 1.4, 2.2.3 ja 3.5 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

 

 

 

 

 

1. Määrata  Kristiine linnaosas paiknevatele parkidele nimed järgmiselt:

1) Lilleküla asumis Charlottentali park (lisa 1);

2) Lilleküla asumis Cederhelmi park (lisa 2);

3) Tondi asumis Sõjakooli park (lisa 3);

§ 2. Määrus jõustub 30. augustil 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

 

Linnasekretär

 

 

 


Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                          25. augusti 2010 määruse nr 66

“Kristiine linnaosa parkidele nimede määramine“

LISA 1

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

                                                                                                          25. augusti 2010 määruse nr 66

“Kristiine linnaosa parkidele nimede määramine“

LISA 2

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

 25. augusti 2010 määruse nr 66

“Kristiine linnaosa parkidele nimede määramine“

LISA 3

 

Toomas Sepp

Linnasekretär