Tallinna Linnavalitsus 25.08.2010 määrus number 65.
Tänavanimede levialade muutmine ja tänavanime määramine Pirita linnaosas

Akt on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine