Tänavanimede levialade muutmine ja tänavanime määramine Pirita linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 25.08.2010 määrus number 65
jõustumine 30.08.2010

Redaktsiooni kehtivus 30.08.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    25. august 2010 nr 65

 

 

 

 

 

Tänavanimede levialade muutmine ja tänavanime määramine Pirita linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 7 lg 2 p 3, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ning tulenevalt vajadusest korrastada aadresse ning ühtlustada kohanimede kasutamist.

 

 

 

 

 

§ 1.  Muuta Pirita linnaosas Maarjamäe asumis paiknevate Kose tee ja Saare tänava leviala ning määrata Kose tee senise algusosa nimeks Tuulenurga tänav vastavalt lisale.

§ 2.  Pirita Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja aadressi numbrimärkide paigaldamine.

§ 3.  Määrus jõustub 30. augustil 2010.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse

 25. august 2010 määruse nr 65

“Tänavanimede levialade muutmine ja tänavanime määramine Pirita linnaosas“

LISA

 

Tuulenurga tänava, Kose tee ja Saare tänava skeem

 

                      Tuulenurga tänav

                      Kose tee algus

                      Saare tänav

                      Tänava suund

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär