Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede levialade muutmine ja tänavanime määramine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 25.08.2010 määrus number 65 [RT IV, 24.05.2013, 52]
Jõustumine:30.08.2010
Redaktsiooni kehtivus:30.08.2010 - ... [RT IV, 24.05.2013, 52]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    25. august 2010 nr 65

 

 

 

 

 

Tänavanimede levialade muutmine ja tänavanime määramine Pirita linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 7 lg 2 p 3, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ning tulenevalt vajadusest korrastada aadresse ning ühtlustada kohanimede kasutamist.

 

 

 

 

 

§ 1.  Muuta Pirita linnaosas Maarjamäe asumis paiknevate Kose tee ja Saare tänava leviala ning määrata Kose tee senise algusosa nimeks Tuulenurga tänav vastavalt lisale.

§ 2.  Pirita Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja aadressi numbrimärkide paigaldamine.

§ 3.  Määrus jõustub 30. augustil 2010.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse

 25. august 2010 määruse nr 65

“Tänavanimede levialade muutmine ja tänavanime määramine Pirita linnaosas“

LISA

 

Tuulenurga tänava, Kose tee ja Saare tänava skeem

 

                      Tuulenurga tänav

                      Kose tee algus

                      Saare tänav

                      Tänava suund

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär