Tallinna Linnavalitsus 18.08.2010 korraldus number 1242.
Volituse andmine Viktor Vassiljevile Tallinna linna esindamiseks (lapse ja täisealise isikuhooldus- ja varahooldusõigus)

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine