Tallinna Linnavalitsus 18.08.2010 korraldus number 1242.
Volituse andmine Viktor Vassiljevile Tallinna linna esindamiseks (lapse ja täisealise isikuhooldus- ja varahooldusõigus)

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Volituse andmine Viktor Vassiljevile Tallinna linna esindamiseks (piiratud teovõimega isikute varaliste ja isiklike õiguste ning huvide kaitsmine) Tlv k 2165 23.12.2009