Tallinna Linnavalitsus 18.08.2010 korraldus number 1242.
Volituse andmine Viktor Vassiljevile Tallinna linna esindamiseks (lapse ja täisealise isikuhooldus- ja varahooldusõigus)

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna kohtus esindamise ja linnale õigusteenuse osutamise kord Tvk m 46 22.06.2006 01.07.2006
2 Eestkoste korraldamise juhendi kinnitamine Tvk m 41 16.11.2000 23.11.2000
3 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996