Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Keskkonnaameti juhataja kohusetäitja nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 11.08.2010 korraldus number 1221
Redaktsiooni kehtivus:11.08.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. august 2010 nr 1221-k

 

 

Tallinna Keskkonnaameti juhataja kohusetäitja nimetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7,
 § 52 lg-te 2 ja 8 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 6 lg-ga 11,
§ 15 lg-ga 3, § 16 lg-ga 3, lisaga 2, Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 69 „Tallinna Keskkonnaameti põhimäärus“ § 8 lg-ga 1 ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Nimetada Tallinna Keskkonnaameti juhataja asetäitja Relo Ligi Tallinna Keskkonnaameti juhataja kohusetäitjaks alates 1. septembrist 2010 kuni Tallinna Keskkonnaameti uue juhataja ametisse nimetamiseni.

2. Vabastada Relo Ligi Tallinna Keskkonnaameti juhataja kohustuste täitmise ajal Tallinna Keskkonnaameti juhataja asetäitja teenistuskohustuste täitmisest.

3. Määrata Tallinna Keskkonnaameti juhataja kohusetäitja Relo Ligi ametipalgaks 32 500 krooni kuus (palgaaste C8) alates 1. septembrist 2010.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Relo Ligile ja Tallinna Keskkonnaametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär