Tallinna Linnavalitsus 04.08.2010 korraldus number 1195.
Lühike jalg 9, Lühike jalg 9a // Lossi plats 11 ehitiste ja endise kinnistu nr 573 AB maa tagastamine, katastriüksuste sihtotstarvete ja linnavarale valitseja määramine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele Tvk m 50 16.10.2003 23.10.2003 RT IV, 16.08.2013, 38
2 Linnavarale valitseja määramine (Taani Kuninga Aed) Tlv k 604 21.02.2001 21.02.2001
3 Tallinna üldplaneeringu kehtestamine Tvk m 3 11.01.2001 18.01.2001
4 Linnavara valitsemise kord Tvk m 56 27.11.1997 01.03.1998
5 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine Tlv m 65 19.09.1997 19.09.1997