Tallinna Linnavalitsus 30.06.2010 korraldus number 1172.
Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tallinna linnas, teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine ning liikluskorraldus seoses II CSITi maailmamängude üritustega

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas Tvk o 8 24.01.2008
2 Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded Tvk m 43 25.08.2005 01.01.2006
3 Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri Tlv m 56 18.05.2005 23.05.2005
4 Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine Tvk m 56 20.12.2004 01.01.2005