Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tallinna linnas, teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine ning liikluskorraldus seoses II CSITi maailmamängude üritustega
Tallinna Linnavalitsus 30.06.2010 korraldus number 1172
Redaktsiooni kehtivus:30.06.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

       30. juuni 2010 nr 1172-k

 

 

Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tallinna linnas, teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine ning liikluskorraldus seoses II CSITi maailmamängude üritustega

 

 

 

Liiklusseaduse § 2 lg 4 ja § 45 lg 3 ja lg 5 p 3, teeseaduse § 33 lg-te 2 ja 3, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 “ Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ p 7.3.5, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määruse nr 8 “Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine“ p 1, Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse 43 „Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ § 10 lg 3, § 19 ja § 20 lg 2, Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 määruse nr 56 “ Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 1 lg 2 ja § 4 lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna linnasekretäri 1. aprilli  2003 käskkirja nr PO-3/03/256 p-ga 1.12 ning tulenevalt Mittetulundusühingu EESTI SPORDISELTS KALEV 21. juuni 2010 ja 25. juuni 2010 taotlustest

 

 

1. Tallinna Linnakantseleil anda Mittetulundusühingule EESTI SPORDISELTS KALEV (registrikood 80028946) avaliku ürituse luba II CSITi maailmamängudega seotud ürituste korraldamiseks Tallinna linnas 3. juulil 2010 kella 15.00-st kella 20.00-ni.

2. Sulgeda liiklus 3. juuli 2010 rongkäigu ajaks:

2.1 Rävala puiesteel Lembitu tänava ja Kentmanni tänava vahel kella 15.00-st kuni 20.00-ni;

2.2 Lembitu tänaval kella 17.45-st kuni 20.00-ni;

2.3 Liivalaia tänaval Liivalaia tänava ja Juhkentali tänava ristmiku juures kella 17.45-st kuni 20.00-ni;

2.4 Juhkentali tänaval Liivalaia tänava ja Püssirohu tänava vahel kella 17.45-st kuni 20.00-ni;

2.5 Püssirohu tänaval kella 17.45-st kuni 20.00-ni.

3. Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsil 3. juulil 2010 kella 17.45-st kuni 20.00-ni:

3.1 suunata liini nr 3 autobussid mõlemal suunal ümbersõidule Mere puiestee, Pärnu maantee, Liivalaia tänav ja Veerenni tänav, tehes ümbersõidul peatused Pärnu maanteel paiknevates autobussiliinide nr 5 ja 36 peatustes Viru ja Vabaduse väljak;

3.2 suunata liini nr 16 autobussid mõlemal suunal ümbersõidule Vabaduse väljak, Pärnu maantee, Liivalaia tänav ja Veerenni tänav;

3.3 suunata liinide nr 17 ja 17A autobussid linnast väljuval suunal ümbersõidule Teatri väljak, Rävala puiestee, Tartu maantee ja Odra tänav ning kesklinna suunal Odra tänav, Tartu maantee, Liivalaia tänav ja A. Lauteri tänav, tehes ümbersõidul mõlemal suunal peatused Tartu maanteel Keskturg autobussipeatustes;

3.4 suunata liini nr 54 autobussid linnast väljuval suunal ümbersõidule Teatri väljak, Rävala puiestee, Tartu maantee, Odra tänav, Masina tänav, Odra tänav ja Tartu maantee ning kesklinna suunal Odra tänav, Tartu maantee, Liivalaia tänav ja A. Lauteri tänav, tehes ümbersõidul mõlemal suunal peatused Tartu maanteel Keskturg autobussipeatustes.

4. Seoses võimlemispeoga sulgeda 29. juunist kuni 3. juulini 2010 osaliselt Püssirohu tn, Võistluse tn ja Staadioni tn.

5. Vabastada Mittetulundusühing EESTI SPORDISELTS KALEV teede ja tänavate sulgemise maksust II CSITi maailmamängudega seotud ürituste ajal.

6. Tallinna Transpordiametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja teha korraldus teatavaks punktides 1 ja 3 nimetatud isikutele.

7. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks  Põhja Politseiprefektuurile.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär