Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna Peterburi stipendiumi stipendiaatide nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 30.06.2010 korraldus number 1167
Redaktsiooni kehtivus:09.03.2011 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 09.03.2011 nr 359

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. juuni

2010 nr

1167-k

 

 

Tallinna linna Peterburi stipendiumi stipendiaatide nimetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrusega nr 47 „Tallinna linna 2010. aasta eelarve“ ning Tallinna Linnavalitsuse 3. oktoobri 2007 määruse nr 81 „Tallinna linna Peterburi stipendiumi asutamine ja stipendiumi statuudi projekti heakskiitmine” §-ga 3 ja tulenevalt Tallinna linna Peterburi stipendiumi statuudist ja Eesti Kunstiakadeemia rektori 16. juuni 2010 käskkirjast nr 4-RE

 

 

         

1. Nimetada Tallinna linna Peterburi stipendiumi stipendiaatideks järgmised üliõpilased:

Kristi Rummel (Eesti Kunstiakadeemia),

Tatiana Karamysheva (Peterburi Riiklik Tehnoloogia- ja Disainiülikool),

Gregor Taul (Eesti Kunstiakadeemia),

Yulia Martynova (Peterburi Riiklik Tehnoloogia- ja Disainiülikool).

(Tlv k 09.03.2011 nr 359)

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Eesti Kunstiakadeemiale.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär