Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Põhja-Tallinna Valitsuse koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus
Tallinna Linnavalitsus 30.06.2010 korraldus number 1127
Redaktsiooni kehtivus:30.06.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. juuni

 2010 nr

1127-k

 

 

Põhja-Tallinna Valitsuse koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 3, Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 2, § 4 lõike 6 ja lisa 3 alusel

 

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009 korraldusega nr 2127-k kinnitatud “Põhja-Tallinna Valitsuse koosseisunimestikus koos ametikohtade palgaastmetega“ alates 1. juulist 2010 järgmised muudatused:

1.1 moodustada linnaosa valitsuse koosseisu kolme ametikohaga kultuuri- ja noorsootöö sektor;

1.2 moodustada kultuuri- ja noorsootöö sektori koosseisu sektori juhataja ametikoht (palgaaste A13, vanemametnik) ja 2 peaspetsialisti ametikohta (palgaaste A11 ja A12, vanemametnikud);

1.3 kustutada linnaosa valitsuse koosseisust haridusnõuniku ametikoht ja arendusnõuniku ametikoht (palgaaste A12);

1.4 kustutada kantselei koosseisust kultuuri- ja sporditöö peaspetsialisti ametikoht (palgaaste A12, vanemametnik);

1.5 kustutada linnamajanduse osakonna koosseisust spetsialisti ametikoht (palgaaste A9, vanemametnik);

1.6 moodustada kantselei koosseisu täiendavalt üks peaspetsialisti ametikoht (palgaaste A11, vanemametnik).

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Põhja-Tallinna Valitsusele.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär