Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine ja liikluskorraldus jalgrattavõistluse "VII Lauri Aus’i mälestusvõistlus" ajal
Tallinna Linnavalitsus 22.06.2010 korraldus number 1120
Redaktsiooni kehtivus:22.06.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

       22. juuni 2010 nr 1120-k

 

Teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine ja liikluskorraldus jalgrattavõistluse „VII Lauri Aus’i mälestusvõistlus“ ajal

 

 

Liiklusseaduse  § 2 lg 4 ja § 45 lg 3, teeseaduse § 33 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ punkti 7.3.4 ja Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määruse nr 8 “Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine“, Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 määruse nr 56 “Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 1 lg 2 p-de 1 ja 2 alusel ning tulenevalt Mittetulundusühingu SPORDIKLUBI CFC 14. juuni 2010 taotlusest

 

1. Lubada jalgrattavõistluse „VII Lauri Aus’i mälestusvõistlus“ läbiviimiseks sulgeda liikluseks (v.a ühistranspordiliiklus) 25. juulil 2010 kella 9.00-st kuni 16.00-ni järgmised Tallinna teed ja tänavad:

1.1 Kose tee Rummu teest Lükati teeni;

1.2 Lükati tee Kose teest Kloostrimetsa teeni;

1.3 Kloostrimetsa tee Lükati teest Pirita teeni;

1.4 Pirita tee linnast väljuval suunal esimene sõidurada Rummu teest Kloostrimetsa teeni;

1.5 Rummu tee Pirita teest Kose teeni.

2. Vabastada Mittetulundusühing SPORDIKLUBI CFC (registrikood 80172726) punktis 1 nimetatud tänavate sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksust.

3. Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsil 25. juulil 2010 kella 10.00-st kuni kella 16.00-ni:

3.1 teha liinide nr 1A, 8, 34A ja 38 Pirita teel linnast väljuval sõidusuunal paiknev Rummu peatus enne Rummu tee ristmikku Neste kütusetankla kõrval;

3.2 teha liinide nr 1A ja 8 Merivälja teel linnast väljuval sõidusuunal paiknev Pirita peatus peale Kloostrimetsa tee ristmikku Pirita Linnaosa Valitsuse hoone kõrval;

3.3 jätta ära liinide nr 34A ja 38 Merivälja teel linnast väljuval sõidusuunal paiknev Pirita peatus.

4. Mittetulundusühingul SPORDIKLUBI CFC tagada:

4.1 mälestussõidu trassi tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile ning ohutu liiklus ürituse toimumise ajal;

4.2 Pirita teel ja Merivälja teel linnast väljuval sõidusuunal Rummu ja Pirita autobussipeatuste ajutiste asukohtade tähistamine liiklusmärgiga 541a;

4.3 suletavatesse peatustesse paigaldada vastavasisuline info.

5. Transpordiametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja teha korraldus teatavaks punktides 2 ja 3 nimetatud isikutele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär