Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (liikluskorraldusvahendid Tallinna Transpordiametile)
Tallinna Linnavalitsus 22.06.2010 korraldus number 1118
Redaktsiooni kehtivus:22.06.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. juuni

2010 nr

1118-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (liikluskorraldusvahendid Tallinna Transpordiametile)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise kord“ punktide 3, 5.4, 17 ja 18 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 „Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Transpordiameti valitsemisele ja bilanssi liikluskorraldusvahendid ja väheväärtuslik vara vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse  22. juuni 2010

korralduse nr 1118-k

LISA

 

“Linnavara valitseja muutmine (liikluskorraldusvahendid Tallinna Transpordiametile)“ juurde

 

 

 

Tallinna Kommunaalameti valitsemiselt ja bilansist Tallinna Transpordiameti valitsemisele ja bilanssi üleantavad liikluskorraldusvahendid ja väheväärtuslik vara.

Jrk nr

Rajatise nimetus

Ühik

Maht

Maksumus

 

Pirita tee lõigus linnaosa piir - Pirita sild

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

Teekattemärgistus

 

 

 

1

Liikluskorraldusjooned

m

9 350

239 678,28

2

Muu teekattemärgistus

742

254 189,52

 

Kokku teekattemärgistus:

 

 

493 867,80

 

Liiklusmärgid

 

 

 

3

Liiklusmärgid

tk

44

35 443,02

4

Liiklusmärgi post L=3m

tk

12

8 297,51

5

Liiklusmärgi post L=1,5m

tk

3

1 275,33

6

Kahetoruline torupiire

m

28

22 530,91

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

67 546,77

 

Kokku Pirita tee liikluskorraldusvahendid:

 

 

561 414,57

 

Mustakivi tee lõigus Narva mnt - Tähesaju tn

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Liiklusmärgid

tk

193

191 440,53

2

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

23

18 700,51

3

Tsingitud portaalid

tk

5

691 054,17

4

Tsingitud konsoolid

tk

8

358 575,03

5

Tsingitud torupiire (kahe põiktoruga)

m

55

53 048,17

6

Künnis 

tk

1

2 302,82

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

1 315 121,24

 

Teekattemärgistus

 

 

 

7

Teekattemärgistus pritsplastikuga

1 232

297 076,19

 

Kokku teekattemärgistus:

 

 

297 076,19

 

Foorijuhtimine

 

 

 

8

Kaablid

m

3 400

408 640,36

9

Plasttoru ¨75 (kollane)

m

3 031

1 027 644,49

10

Foorikaablitele nurga kaevude paigaldus ¨800

tk

19

162 449,11

11

Foorikontroller  ITC-2

tk

4

1 686 403,85

12

Fooripostid

tk

27

130 018,22

13

Transpordifoorid 3x210 FuturLED3 Standard

tk

59

974 104,42

14

Jalakäijate ja jalgrattafooride 3x210 FuturLED3 Standard

tk 

14

244 902,06

15

Jalakäijafooride 2x210 FuturLED3 Standard

tk

36

527 148,45

16

Jalakäijanupud PBC-1

tk

20

324 308,48

17

Sõidukiandurid

tk

16

393 101,17

18

Jalakäijate kohalolekuandurid

tk

20

402 928,62

19

Kontroller

kmpl

1

176 895,51

 

Kokku foorjuhtimine:

 

 

6 458 544,72

 

Kokku Mustakivi tee liikluskorraldusvahendid:

 

 

8 070 742,15

 

Narva maantee lõigus Mustakivi tee - Katleri tn 2a

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Liiklusmärgid

tk

33

32 733,36

2

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

2

1 468,92

3

Tsingitud liiklusmärgipostid ja betoonpoolkerad

tk

18

52 642,80

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

86 845,08

 

Teekattemärgistus

 

 

 

4

Teekattemärgistus termoplastikuga

478

150 578,21

 

Kokku teekattemärgistus:

 

 

150 578,21

 

Kokku Narva mnt liikluskorraldusvahendid:

 

 

237 423,29

 

Mustamäe tee 16 juures teelaiendus

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

tk

19

19 647,05

2

Tänavanimedega teeviidad

tk

1

976,61

3

Postid liiklusmärkidele ja fooridele

tk

3

2 240,45

4

Liiklusmärkide- ja fooride kandjad (konsool)

tk

1

50 658,25

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

73 522,36

 

Valgusfoorid

 

 

 

5

Fooripea SWARCO FuturLED nr 2 (3x ¨210) 

tk

6

131 481,66

6

Fooripea SWARCO FuturLED nr 2 (2x ¨100)

tk

4

78 462,84

7

Foori metalltorupost   H 3000 mm (ohutussaarelt või kõnnitee pinnalt , ¨114 mm)

tk

1

9 076,71

8

Erikonstruktsiooniga foori postid

tk

3

185 712,10

9

Kaablid

m

125

32 562,29

10

Plasttoru ¨ 75 mm

m

65

29 867,48

11

Fooride kaablikaev koos luugiga

kmpl

1

9 995,87

 

Kokku valgusfoorid:

 

 

477 158,94

 

Kokku Mustamäe tee liikluskorraldusvahendid:

 

 

550 681,29

 

Narva maantee lõigus Kose tee - Priisle tee

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

Teekattemärgistus

 

 

 

1

Teekattemärgistus

m

2 509

47 467,30

2

Teekattemärgistus

371,8

54 616,91

 

Kokku teekattemärgistus:

 

 

102 084,21

 

Liiklusmärgid

 

 

 

3

173a  Lapsed

tk

7

5 118,05

4

351  Suurim kiirus

tk

7

5 483,63

5

411  Kohustuslik sõidusuund otse

tk

1

783,38

6

421  Ümberpõike suund

tk

6

2 757,48

7

435  Jalgratta- ja jalgtee

tk

1

459,58

8

544  Ülekäigurada

tk

6

4 499,71

9

543  Ülekäigurada

tk

18

13 499,12

10

687  Märgiposti tähis

tk

6

3 540,86

11

542  Taksopeatus

tk

1

882,60

12

541a  Bussi- või trollipeatus

tk

1

882,60

13

632  Suunaviidad (Kesklinn, Pirita)

tk

1

6 267,00

14

Liiklusmärgi postid

tk

19

23 386,36

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

67 560,35

 

Kokku Narva mnt liikluskorraldusvahendid:

 

 

169 644,56

 

Ristiku tänav lõigus Kopli tänav - Kaera tänav

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Liiklusmärkide postid

tk

9

8 460,45

2

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid (tänava äärde paigaldatavad)

tk

23

13 573,28

3

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid (ohutussaare otsas 421)

tk

2

1 075,84

4

Põrkepiire  (Ruukki W230 või samaväärne)

m

41

27 835,93

5

Põrkepiirde sisekruvid (Ruukki W230-90IC)

tk

4

9 609,40

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

60 554,89

 

Teekattemärgistus

 

 

 

6

911  Pidevjoon

m

265

6 366,23

7

913  Kahekordne pidevjoon

m

215

10 105,54

8

915, 916, 917  Eraldussaar

m

52

4 888,26

9

921  Katkendjoon 1:3

m

950

20 837,78

10

923  Katkendjoon 1:1

m

125

2 741,81

11

933  Ühissõiduki-peatus

m

72

1 729,69

12

945  Vöötrada

tk

24

6 768,36

13

951  Suunanool otse

tk

4

1 128,06

14

952 ja 953   Suunanool parem ja vasak

tk

4

1 128,06

15

954 ja 955 Suunanool otse-parem ja otse-vasak

tk

6

1 974,11

 

Kokku teekattemärgistus:

 

 

57 667,89

 

Kokku Ristiku tn liikluskorraldusvahendid:

 

 

118 222,78

 

Sõpruse puiestee ja Linnu tee ristmik

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud  liiklusmärgipostid

tk

5

3 394,63

2

Tsingitud liiklusmärkide- ja foori kandja (konsool U I, vundament LA)

tk

1

43 869,00

3

I-grupi liiklusmärgid

tk

16

15 542,16

4

II-grupi liiklusmärgid

tk

1

1 462,30

5

Suunanool

tk

4

1 253,40

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

65 521,49

6

Foorijuhtimissüsteem

 

 

 

7

Fooripea SWARCO FuturLED nr 2 3x ¨210 mm

tk

2

37 810,90

8

Fooripea SWARCO FuturLED nr 2 2x ¨ 210 mm

tk

1

15 458,60

9

Kaablid

m

55

8 356,00

10

Plasttoru ¨75mm L=6m DVK 75, PEH-plasttoru

m

24

10 027,20

11

Fooriobjekti installatsioon juhtimiskeskusesse

tk

1

26 948,10

 

Kokku foorijuhtimissüsteem:

 

 

98 600,80

 

Kokku Sõpruse pst liikluskorraldusvahendid:

 

 

164 122,29

 

Uuslinna tänav 10 bussipeatus

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

I-suurusgrupi liiklusmärgid

tk

2

2 506,80

2

Betoonalusel torupiire

m

18

18 744,60

3

Metalltorupiire

m

9

10 716,57

 

Kokku Uuslinna tn liikluskorraldusvahendid:

 

 

31 967,97

 

Uus tänav 37 parkla

 

 

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

1

835,60

2

I-grupi liiklusmärgid

tk

2

1 671,20

 

Kokku Uus tn väheväärtuslik vara:

 

 

2 506,80

 

Paekaare tänav

 

 

 

 

Teekattemärgistus

 

 

 

1

Teekattemärgistus termoplastik

336

87 800,67

 

Kokku Paekaare tn teekattemärgistus:

 

 

87 800,67

 

Tööstuse tänav lõigus Vana-Kalamaja tänav - Tööstuse tänav 53

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

Teekattemärgistus

 

 

 

1

Teekattemärgistus

338

102 606,46

 

Kokku teekattemärgistus:

 

 

102 606,46

 

Liiklusmärgid

 

 

 

2

Liiklusmärgid

tk

69

37 894,46

3

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

24

30 081,60

4

Teele monteeritav ohutussaar (L=2mx r=1m)

tk

2

10 027,20

5

Torupiire (kahe toruga)

m

26

16 022,63

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

94 025,89

 

Kokku Tööstuse tn liikluskorraldusvahendid:

 

 

196 632,35

 

Tuulemaa tänav

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

Liiklusmärgid

 

 

 

1

Tsingitud torupiire (topelt)

m

50

21 934,50

2

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

27

19 177,02

3

Liiklusmärgid

tk

58

51 180,50

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

92 292,02

 

Teekattemärgistus

 

 

 

4

Teekattemärgistus plastikuga

 m

184

45 505,73

 

Kokku teekattemärgistus:

 

 

45 505,73

 

Kokku Tuulemaa tn liikluskorraldusvahendid:

 

 

137 797,75

 

Nõmme tee lõigus Tedre tänav - Nõmme põik

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

13

8 574,55

2

Tsingitud konsool

tk

3

133 855,10

3

Liiklusmärgid

tk

91

72 330,47

4

Jalakäijate torupiire

m

33

20 508,76

5

Induktiivfunktsiooniga jalakäijate kutsenupud

tk

4

68 519,20

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

303 788,07

 

Teekattemärgistus

 

 

 

6

Teekattemärgistus

m

780

13 035,36

7

Teekattemärgistus termoplastik

m

1951,4

104 041,38

8

Teekattemärgistus termoplastik

156,6

45 625,19

9

Teekattemärgistus termoplastik tähised

tk

37

42 872,36

 

Kokku teekattemärgistus:

 

 

205 574,29

 

Valgusfoorid

 

 

 

10

Fooripea SWARCO FuturLED nr.2 3x¨210

tk

14

252 890,22

11

Fooripea SWARCO FuturLED nr.2 2x¨210

tk

18

286 603,97

12

Foori metalltorupost

tk

4

34 530,75

13

Kaabel

m

1 780

295 157,53

14

Plasttoru ¨75 mm l=6 m

m

3 100

1 052 398,51

15

Sõidutee andur

tk

10

126 290,66

16

Sidekaabel

m

1 500

124 247,16

17

Fooriobjekti juhtimise kapp

tk

2

958 324,91

18

Fooride kaablikaev

tk

10

108 636,04

 

Kokku valgusfoorid:

 

 

3 239 079,75

 

Kokku Nõmme tee liikluskorraldusvahendid:

 

 

3 748 442,12

 

Räägu tänav

 

 

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

5

3 906,43

2

Liiklusmärgid

tk

8

8 180,52

 

Kokku Räägu tn väheväärtuslik vara:

 

 

12 086,95

 

Männiku tee lõigus Vabaduse pst - Kerese tänav

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Liiklusmärgid

tk

362

285 837,87

2

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

43

33 371,78

3

Betoonist märgialused

tk

20

28 201,50

4

Tsingitud konsoolid

tk

16

895 345,40

5

Tsingitud kaksik konsoolid

tk

5

316 274,60

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

1 559 031,15

 

Teekattemärgistus

 

 

 

6

Teekattemärgistus 

m

7 682

190 445,77

7

Teekattemärgistus 

962

226 405,82

8

Teekattemärgistuse tähised (suunanooled, kõnnitee jalgrattatee)

tk

228

154 847,13

 

Kokku teekattemärgistus:

 

 

571 698,72

 

Valgusfoorid

 

 

 

9

Fooripea SWARCO FuturLED nr 2 3x¨210 mm

tk

50

919 160,00

10

Fooripea SWARCO FuturLED nr 2 2x¨100 mm

tk

49

776 899,10

11

Foori metalltorupost, h=3000mm   ¨114mm

tk

1

7 102,60

12

Kaablid

m

3 275

416 849,51

13

Plasttoru ¨75mm L=6m DVK 75, PEH-plasttoru, A-koormusklass

m

900

282 015,00

14

Plasttoru ¨75mm L=6m DVK 75, PEH-plasttoru, B-koormusklass

m

4 941

1 548 262,35

15

Jalakäijate väljakutsenupud

tk

28

438 690,00

16

Transpordi infrapuna- või videoandur kinnitusdetailidega

kmpl

8

162 942,00

17

Jalakäija kohaloleku infrapunaandur kinnitusdetailidega

kmpl

15

313 350,00

18

Fooride juhtimiskilp, kuni 12 gruppi PEEK TRAFFIC EC-1

kmpl

3

1 377 695,50

19

Fooride juhtimiskilp, kuni 24 gruppi PEEK TRAFFIC EC-1

kmpl

1

506 582,50

20

Sidekaabel VMOHBU 5x2x0.5

m

2 500

130 562,50

21

Sidekaabel VMOHBU 10x2x0.5

m

1 600

108 628,00

22

Sidekaev luugiga (KKS-2)

kmpl

25

227 178,75

 

Kokku valgusfoorid:

 

 

7 215 917,80

 

Kokku Männiku tee liikluskorraldusvahendid:

 

 

9 346 647,66

 

Trummi tänav lõigus Raja tänav - Külmaallika tänav

 

 

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

Liikluskorraldus

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

6

4 731,59

2

I-grupi liiklusmärgid

tk

20

11 489,50

 

Kokku Trummi tn väheväärtuslik vara:

 

 

16 221,09

 

Loigu tänav lõigus Vabaõhumuuseumi tee - Veerise tänav

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

943 "teeandekoht"

2,2

870,01

2

573 "Õueala"

tk

1

2 636,38

3

574 "Õueala lõpp"

tk

1

2 636,38

4

543, 544 "Ülekäigurada"

tk

8

21 091,05

5

Liiklusmärgid 686 a b panduse juurde

kmpl

5,5

14 333,15

 

Kokku Loigu tn liikluskorraldusvahendid:

 

 

41 566,96

 

Pae tn 80 parkla

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Torupiire, betoonaluste peal

m

65

59 066,48

2

Teekattemärgistus

tk

1

78 337,50

 

Kokku Pae tn 80 liikluskorraldusvahendid:

 

 

137 403,98

 

E. Vilde tee lõigus Sõpruse puiestee - Ehitajate tee

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

tk

16

14 831,90

2

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

5

3 916,88

3

Betoonist poolkerad

tk

8

12 116,20

4

Torupiire

m

20

9 400,50

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

40 265,48

 

Teekattemärgistus

 

 

 

5

Teekattemärgistus

1 091

261 187,68

 

Kokku teekattemärgistus:

 

 

261 187,68

 

Kokku Vilde tee liikluskorraldusvahendid:

 

 

301 453,16

 

Pae tänav lõigus Peterburi tee - Punane tänav

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud fooride- ja liiklusmärgipostid

tk

77

54 575,13

2

Tsingitud konsoolid

tk

3

120 639,75

3

Liiklusmärgid

tk

217

195 749,75

4

Torupiire 

m

136

58 241,32

5

Torupiire 

m

7

6 580,35

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

435 786,29

 

Teekattemärgistus

 

 

 

6

Teekattemärgistus termoplastik

m2

858

202 469,01

7

Teekattemärgistus termoplastik tähised

tk

13

17 840,06

 

Kokku teekattemärgistus:

 

 

220 309,07

 

Kokku Pae tn liikluskorraldusvahendid:

 

 

656 095,36

 

Rocca al Mare rannapromenaadi I ja II etapp

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Liikluskorraldusjooned

m

2 642

86 925,38

2

Liiklusmärgid

tk

14

12 048,31

3

Tsingitud torupiire

m

79

56 275,57

4

Metallist ja puidust kaitsepiire (h1,2m)

m

325

760 744,86

 

Kokku Rocca al Mare liikluskorraldusvahendid:

 

 

915 994,12

 

Lillepi pargi kergliiklustee

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

78

48 882,60

2

0-grupi liiklusmärgid

tk

60

23 814,60

3

I-grupi liiklusmärgid

tk

151

102 517,68

4

Kergliiklustee tõkendid

tk

4

4 595,80

5

Jalakäijate piire

m

24

15 040,80

 

Kokku Lillepi pargi liikluskorraldusvahendid:

 

 

194 851,48

 

Kangru tänav

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Liiklusmärgid

tk

26

18 007,18

2

Liiklusmärgi postid

tk

18

30 290,50

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

48 297,68

 

Teekattemärgistus

 

 

 

3

Teekattemärgistus

m

646

16 953,07

4

Teekattemärgistus

26

13 317,38

 

Kokku teekattemärgistus:

 

 

30 270,45

 

Kokku Kangru tn liikluskorraldusvahendid:

 

 

78 568,13

 

Paljassaare tee kergliiklustee lõigus Paljassaare põik - Katariina kai

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Liiklusmärgid

tk

48

27 374,26

2

Torupiire sammuga 4m

m

86

87 027,74

3

Liiklusmärgi postid

tk

6

5 013,60

 

Kokku Paljassaare tee liikluskorraldusvahendid:

 

 

119 415,60

 

Valge tänav 18 autobussipeatus

 

 

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

4

5 222,50

2

I-grupi liiklusmärgid

tk

8

9 191,60

 

Kokku Valge tn väheväärtuslik vara:

 

 

14 414,10

 

Mustakivi tee vasakpöörderada Tähesaju tänavale

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

tk

5

5 097,16

2

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

2

1 838,32

3

Konsool

tk

1

57 447,50

4

Foorikontroller

tk

1

88 782,50

5

Fooripead 3x210mm LED

tk

2

33 841,80

6

Vasakpöörde andur

tk

1

20 367,75

7

Kontrollkaabel

m

20

3 760,20

 

Kokku Mustakivi tee liikluskorraldusvahendid:

 

 

211 135,23

 

Kivimurru tänav 7 ja 9 vaheline juurdepääsutee

 

 

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Liiklusmärgid

tk

9

10 152,54

 

Kokku Kivimurru tn väheväärtuslik vara:

 

 

10 152,54

 

Kopli tänav lõigus Erika tänav - Kopli tänav 101

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

54

36 661,95

2

Betoonist märgialused (poolkerad) 

tk

10

7 833,75

3

Torupiire

m

325

162 367,53

4

Liiklusmärgid

tk

199

137 221,19

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

344 084,41

 

Teekattemärgistus

 

 

 

5

Teekattemärgistus termoplastik

m2

1 963

453 277,49

 

Kokku teekattemärgistus:

 

 

453 277,49

 

Kokku Kopli tn liikluskorraldusvahendid:

 

 

797 361,90

 

Tedre tänav lõigus Mooni tänav - Tedre tn 87

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

13

10 852,36

2

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

tk

28

20 890,00

 

Kokku Tedre tn liikluskorraldusvahendid:

 

 

31 742,36

 

Sõpruse puiestee 184 juurdepääsutee ja parkla

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Liiklusmärgipostid

tk

5

3 916,88

2

Liiklusmärgid

tk

12

7 144,38

3

Torupiire

m

45

38 777,06

 

Kokku Sõpruse pst liikluskorraldusvahendid:

 

 

49 838,32

 

          Tedre tänav lõigus Sõpruse puiestee - Nõmme tee

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

15

11 541,73

2

I-grupi liiklusmärgid

tk

35

29 141,55

 

Kokku Tedre tn liikluskorraldusvahendid:

 

 

40 683,28

 

Koidu tn lõigus Pärnu mnt - Virmalise tänav

 

 

 

 

Teekattemärgistus

 

 

 

1

Teekattemärgistus

tk

1

77 293,00

 

Kokku Koidu tn teekattemärgistus:

 

 

77 293,00

 

Aia tänav 5 - 15

 

 

 

 

Teekattemärgistus

 

 

 

1

Teekattemärgistus

tk

1

66 848,00

 

Kokku Aia tn teekattemärgistus:

 

 

66 848,00

 

Tehnika tänava ja Veerenni tänava ühendustee

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

71

55 170,92

2

Tsingitud fooripostid

tk

4

23 161,29

3

Tsingitud raamid  L=12m

tk

1

67 947,64

4

Tsingitud konsool    L=6,0m

tk

4

186 708,30

5

Tsingitud konsool    L=4,0m

tk

3

122 660,26

6

Liiklusmärgid

tk

175

380 783,13

7

Betoonpoolkerad(150kg) koos postidega

tk

7

8 317,07

8

Põrkepiire (metall)

m

896

698 754,45

9

Aed põrkepiirdega

m

340

487 151,59

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

2 030 654,67

 

Teekattemärgistus

 

 

 

10

Teekattemärgistus plastikuga:

785

257 863,39

 

Kokku teekattemärgistus:

 

 

257 863,39

 

Foorijuhtimine

 

 

 

11

Fooripea SWARCO FuturLED nr 2 3x¨210

tk

17

341 510,76

12

Jalgratta foor Signal Heard Standard FuturLED nr 3  3x¨100

tk

14

248 156,61

13

Foori metalltorupost, ¨114 mm

tk

3

23 397,62

14

Erikonstruktsiooniga fooripostid

tk

5

405 322,44

15

Liiklusportaal

tk

1

77 992,08

16

Kaabel

m

1 935

263 458,82

17

Plasttoru ¨ 75 mm

m

956

372 797,75

18

Jalakäijate juhtimisnupud

tk

4

73 265,28

19

Transpordi infrapuna- või videoandur

tk

3

77 992,08

20

Jalakäija kohaloleku infrapunaandur

tk

4

96 899,25

21

Fooride juhtimiskilp, 12 gruppi PEEK TRAFFIC EC-1

tk

1

493 949,81

22

Maandusseadme komplekt FS 3x1.0m ABB

tk

16

21 861,57

23

Sidekaevud

tk

4

44 904,53

 

Kokku foorijuhtimine:

 

 

2 541 508,58

 

Kokku Tehnika tn liikluskorraldusvahendid:

 

 

4 830 026,64

 

Veerenni tänav lõigus Järvevana tee - Viadukti tn

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tähispostid

tk

11

9 421,39

2

Suunaviidad 621

tk

1

32 956,40

3

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

2

1 262,70

 

Kokku tähispostid:

 

 

43 640,48

 

Teekattemärgistus

 

 

 

4

Teekattemärgistus plastikuga

92

26 906,32

5

Pikijoonte markeering

189

55 274,94

 

Kokku teekattemärgistus:

 

 

82 181,26

 

Kokku Veerenni tn liikluskorraldusvahendid:

 

 

125 821,74

 

Roseni tänava kõnnitee

 

 

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Liiklusmärgid (331 ja 891b)

tk

1

2 820,15

 

Kokku Roseni tn väheväärtuslik vara:

 

 

2 820,15

 

Kadri allee Kadrioru pargis

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Liiklusmärk

tk

1

5 222,50

2

Metalläärised

m

1 278

425 823,85

 

Kokku Kadri allee liikluskorraldusvahendid:

 

 

431 046,35

 

Paldiski maanteel Mustjõe oja truup

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Jalgtee piirde

m

14

34 802,74

2

Tsingitud põrkepiire (postide vahekaugusega 2m)

m

80,45

68 321,27

3

Tähispostid

tk

2

1 357,85

 

Kokku Paldiski mnt liikluskorraldusvahendid:

 

 

104 481,86

 

Rannamõisa tee kergliiklustee lõigus Lõuka tn - Oja tn

 

 

 

 

Liikluskorraldus

 

 

 

1

Liiklusmärgid

tk

88

69 856,16

2

Liiklusmärgi  postid

tk

16

11 364,16

3

Betoonelemendid kõnniteele

m

54

24 817,32

4

Metallist torupiirded

m

193

84 667,17

5

Piirdepostid betoonist kõnniteele

tk

3

26 719,35

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

217 424,16

 

Teekattemärgistus

 

 

 

6

921 "katkendjoon"

m

1 030

22 592,54

7

645 "vöötrada"

m

40

27 992,60

8

977 "künnis"

28

6 726,58

9

933 "ühissõidukipeatus"

m

42

877,38

 

Kokku teekattemärgistus:

 

 

58 189,10

 

Kokku Rannamõisa tee liikluskorraldusvahendid:

 

 

275 613,26

 

Kalamaja kalmistupark

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Torupiire (tänavaäärne)

m

21

33 692,01

2

Liiklusmärgid

tk

6

4 470,36

3

Liiklusmärgi postid

tk

3

16 435,13

4

Liiklusmärgi konsoolid

tk

1

10 956,75

 

Kokku Kalamaja pargi liikluskorraldusvahendid:

 

 

65 554,25

 

Järvevana tee raudtee ülesõidukoht

 

 

 

 

Teekattemärgistus

 

 

 

1

Teekattemärgistus plastikuga

240,2

50 129,74

 

Kokku teekattemärgistus:

 

 

50 129,74

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

2

Tsingitud liiklusmärkide postid

tk

5

3 954,87

3

I-grupi valgustpeegeldavad liiklusmärgid

tk

10

9 161,93

 

Kokku väheväärtuslik vara:

 

 

13 116,80

 

Kokku Järvevana tee teekattemärgistus:

 

 

63 246,54

 

Kase tänav lõigus Pähkli tn - Urva tn

 

 

 

 

Liikluskorraldus

 

 

 

1

Plastikelementidest sõidutee künnis

m

12

12 271,56

2

Liiklusmärgid

tk

24

13 022,88

3

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

9

6 104,48

 

Kokku Kase tn liikluskorraldusvahendid:

 

 

31 398,92

 

Urva tänav lõigus Kose tee - Urva tn 7 ja Haljas tee lõigus Urva tn - Sarapuu tn

 

 

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

I-grupi liiklusmärgid

tk

3

2 442,83

2

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

2

1 356,55

 

Kokku Urva tn väheväärtuslik vara:

 

 

3 799,38

 

Pärnu mnt lõigus Kadaka pst - Laane tänav

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid 

 

 

 

1

Liiklusmärgid

tk

152

136 527,61

2

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

43

57 666,77

3

Tänavanimedega tahvlid

tk

15

5 021,12

4

Tsingitud konsoolid

tk

9

477 436,92

5

Torupiire

m

327

228 024,97

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

904 677,39

 

Teekattemärgistus

 

 

 

6

Teekattemärgistus termoplastikuga

m

5 023

148 089,66

7

Teekattemärgistus termoplastikuga

543

130 733,53

8

Teekattemärgistus termoplastikuga

tk

105

23 432,63

 

Kokku teekattemärgistus:

 

 

302 255,81

 

Valgusfoorid

 

 

 

9

Fooripea SWARCO FuturLED nr 2 3x¨210 mm

tk

28

464 518,40

10

Fooripea SWARCO FuturLED nr 2 2x¨100 mm

tk

26

363 607,16

11

Foori metalltorupost, h=3000mm  ¨114mm

tk

24

164 245,54

12

Kaablid

m

2 610

247 672,88

13

Plasttoru ¨75mm L=6m DVK 75, PEH-plasttoru

m

3 538

1 102 457,64

14

Jalakäijate väljakutsenupud

tk

26

338 334,44

15

Jalakäija kohaloleku infrapunaandur

kmpl

26

438 731,78

16

Fooride juhtimiskilp, kuni 12 gruppi PEEK TRAFFIC EC-1

kmpl

5

2 091 872,38

17

Fooride juhtimiskilp, kuni 24 gruppi PEEK TRAFFIC EC-1

kmpl

1

488 137,47

18

Sidekaev luugiga (KKS-2)

kmpl

22

199 165,26

 

Kokku valgusfoorid:

 

 

5 898 742,94

 

Kokku Pärnu mnt liikluskorraldusvahendid:

 

 

7 105 676,15

 

Vabaõhukooli tee ristmik

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

26

24 334,42

2

0-grupi liiklusmärgid

tk

  73

55 074,89

3

I-grupi liiklusmärgid

tk

3

1 721,78

4

Torupiire 

m

37

19 690,85

 

Kokku liiklusmärgid::

 

 

100 821,93

 

Teekattemärgistus

 

 

 

5

Teekattemärgistus termoplastik

m

629

13 436,11

6

Teekattemärgistus termoplastik

92,9

17 528,71

 

Kokku teekattemärgistus:

 

 

30 964,82

 

Kokku Vabaõhukooli tee liikluskorraldusvahendid:

 

 

131 786,75

 

Viljandi mnt lõigus Valdeku tn - linna piir

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

Liiklusmärgid

 

 

 

1

I- grupi liiklusmärgid

tk

1

1 500,49

2

0- grupi liiklusmärgid

tk

12

11 515,31

3

Liiklusmärk kleebisena postil

tk

4

6 711,54

4

Betoonist poolkera

tk

7

5 478,38

5

Torupiire

tk

158

79 139,04

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

104 344,76

 

Teekattemärgistus

 

 

 

6

Teekattemärgistus

1 343

242 525,05

 

Kokku teekattemärgistus:

 

 

242 525,05

 

Kokku Viljandi mnt liikluskorraldusvahendid:

 

 

346 869,81

 

Pikaliiva tn lõigus Rannamõisa tee - Keskküla tn

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

I- grupi liiklusmärgid

tk

26

22 957,38

2

0-grupi liiklusmärgid

tk

130

91 276,82

3

Liiklusmärgid kleebisena postil

tk

12

12 520,25

4

Liiklusmärk "Tee nimi"

tk

16

4 925,32

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

131 679,77

 

Teekattemärgistus

 

 

 

5

Liikluskorraldusjooned

m

4590

60 421,26

6

Muu teemärgistus

278

45 429,82

 

Kokku teekattemärgistus:

 

 

105 851,07

 

Kokku Pikaliiva tn liikluskorraldusvahendid:

 

 

237 530,84

 

Ehitajate tee lõigus Sõpruse pst - E. Vilde tee

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

I- grupi liiklusmärgid

tk

16

15 164,14

2

Liiklusmärk 687

tk

1

396,53

3

Torupiire

m

418

159 206,80

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

174 767,47

 

Teekattemärgistus

 

 

 

4

Liikluskorraldusjooned

231

50 165,22

5

Kleebitavad liikluskorraldusjooned

tk

22

31 643,09

 

Kokku teekattemärgistus:

 

 

81 808,31

 

Kokku Ehitajate tee liikluskorraldusvahendid:

 

 

256 575,78

 

Lõime tänav lõigus Randla tn - Sõle tn

 

 

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Liiklusmärgid

tk

9

6 605,36

2

Liiklusmärgi post

tk

5

3 808,78

 

Kokku Lõime tn väheväärtuslik vara:

 

 

10 414,13

 

Akadeemia tee 2 tee

 

 

 

1

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

Torupiire (2 toruga, postide vahekaugus 3 - 3,5m)

m

77

40 978,25

 

Kokku Akadeemia tee liikluskorraldusvahendid:

 

 

40 978,25

 

Koskla tänav lõigus Sõpruse pst - Endla tänav

 

 

 

 

Liikluskorraldus

 

 

 

1

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

tk

12

25 203,59

2

Torupiire (2 toruga, postide vahekaugus 3 - 3,5m)

m

18

9 220,76

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

34 424,35

 

Teekattemärgistus

 

 

 

3

Teekattemärgistus (termoplastik)

 

176

54 020,74

 

Kokku teekattemärgistus:

 

 

54 020,74

 

Kokku Koskla tn liikluskorraldusvahendid:

 

 

88 445,10

 

J. Kunderi tänav

 

 

 

 

Liikluskorraldus

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

44

33 663,31

2

I-grupi liiklusmärgid

tk

127

71 302,36

3

Torupiire (h=1,1m (kahe toruga))

m

189

79 363,39

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

184 329,06

 

Teekattemärgistus

 

 

 

4

Teekattemärgistus

m

340,9

83 924,53

 

Kokku teekattemärgistus:

 

 

83 924,53

 

Kokku J. Kunderi tn liikluskorraldusvahendid:

 

 

268 253,59

 

Kari tn // Madala tn // Sõle tn vaheline parkimisala

 

 

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

tk

12

6 887,10

2

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

5

2 973,98

3

Tsingitud liiklusmärgipostid (lühike)

tk

2

939,15

 

Kokku Kari tn väheväärtuslik vara:

 

 

10 800,23

 

Suur-Sõjamäe tänava - Järvevana tee viadukt

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Liiklusmärgid

tk

46

21 604,55

2

Liiklusmärgi postid

tk

26

21 708,92

3

Eelsuunaviidad

tk

2

5 009,75

4

Tsingitud konsool

tk

1

30 267,25

5

Tsingitud  portaal

tk

1

58 447,10

6

Põrkepiire

m

412

730 588,72

7

Kõrgusgabariitvärav Tartu mnt-le linna suunal viadukti ees

tk

1

85 896,36

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

953 522,65

 

Teekattemärgistus

 

 

 

8

911

m

135

9 464,20

9

912

m

83

5 818,73

10

921

m

240

16 825,25

11

922

m

120

8 412,62

12

923

m

170

11 917,89

13

924

m

95

6 659,99

14

915

m

25

7 667,79

15

nooled 911

tk

8

4 005,96

16

nooled 952

tk

5

2 503,73

17

nooled 954

tk

1

500,75

 

Kokku teekattemärgistus:

 

 

73 776,91

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

1 027 299,56

 

Foorisüsteem sh:

 

 

1 926 629,98

18

Fooripea 3x210

tk

2

 

19

Fooripea 2x210

tk

2

 

20

Foorikaablid

m

180

 

 

Kokku viadukti liikluskorraldusvahendid:

 

 

2 953 929,54

 

Kauna tänav

 

 

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

2

2 820,58

2

I-grupi liiklusmärgid

tk

7

3 535,38

3

Teekattemärgistus

m

129

5 007,76

 

Kokku Kauna tn väheväärtuslik vara:

 

 

11 363,72

 

Kopli tänav lõigus Erika tn - Põhja pst

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

I-grupi liiklusmärgid

tk

103

48 609,46

2

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

24

25 751,49

3

Lühikesed tsingitud liiklusmärgipostid

tk

4

2 329,09

4

Teele monteeritav ohutussaar (L=2m r=1m)

tk

5

70 436,25

5

Betoonist poolkerad piirdele

tk

81

41 078,42

6

Torupiire (kahe toruga)

m

390

140 768,15

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

328 972,87

 

Teekattemärgistus

 

 

 

7

Teekattemärgistus (termoplastik)

 

 

164 621,93

 

Kokku teekattemärgistus:

 

 

164 621,93

 

Kokku Kopli tn liikluskorraldusvahendid:

 

 

493 594,80

 

Ankru tn - Vasara tn - Kopliranna tn

 

 

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

1

Teetõkised   (poolkerad) 250 kg

tk

4

6 887,10

 

Kokku Ankru tn väheväärtuslik vara:

 

 

6 887,10

 

Rävala pst lõigus Kaubamaja tn - Kentmanni tn

 

 

 

 

Teekattemärgistus

 

 

 

1

Teekattemärgistus

341

64 050,03

 

Kokku teekattemärgistus:

 

 

64 050,03

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

2

Liiklusmärgid ja lisatahvlid

tk

9

16 518,61

3

Poolkera betoonist teetõke

tk

6

4 946,19

 

Kokku väheväärtuslik vara:

 

 

21 464,80

 

Kokku Rävala pst liikluskorraldusvahendid:

 

 

85 514,83

 

Rocca al Mare rannapromenaad lõigus Paldiski mnt 96 - Stroomi rand

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Liiklusmärgid koos postiga

tk

13

37 617,13

2

Liiklusmärgid ilma postita

tk

35

88 603,59

3

Torupiire (tsingitud)

m

306,3

191 774,43

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

317 995,15

 

Teekattemärgistus

 

 

 

4

Teekattemärgistus värviga

m2

223,2

34 933,25

 

Kokku teekattemärgistus:

 

 

34 933,25

 

Kokku promenaadi liikluskorraldusvahendid:

 

 

352 928,40

 

Patriarh Aleksius II väljak

 

 

 

 

Teekattemärgistus

 

 

 

1

Teekattemärgistus ühekordne pidevjoon värviga

11

981,41

2

Teekattemärgistus termoplastikuga

m

237,4

90 120,36

 

Kokku teekattemärgistus:

 

 

91 101,77

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

3

Liiklusmärgid

tk

28

18 042,12

4

Tsingitud liiklusmärgi postid

tk

9

5 620,81

 

Kokku väheväärtuslik vara:

 

 

23 662,93

 

Kokku väljaku liikluskorraldusvahendid:

 

 

114 764,70

 

J. Sütiste tee 7 parkla

 

 

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

I-suurusgrupi liiklusmärgid

tk

5

5 144,46

2

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

2

3 341,29

 

Kokku J. Sütiste tee väheväärtuslik vara:

 

 

8 485,74

 

Pae tänav lõigus Punane tn - Paekaare tn

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Torupiirde (kahe toruga)

m

221

65 724,85

2

 Liiklusmärgid

tk

104

59 009,93

3

Betoonpoolkerad postidega

tk

4

5 008,80

4

Liiklusmärkide postid

tk

26

16 278,60

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

146 022,17

 

Teekattemärgistus

 

 

 

5

Teekatte märgistamine termoplastikuga

m

3610

65 766,59

6

Teekatte märgistamine termoplastikuga

108

19 158,66

7

Teekatte märgistamine termoplastikuga

tk

27

21 130,88

 

Kokku teekattemärgistus:

 

 

106 056,12

 

Kokku Pae tn liikluskorraldusvahendid:

 

 

252 078,30

 

Paekaare 60 ümbersõidutee (kvartalisisene tee)

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Torukaitsepiire

m

40

11 895,90

 

Kokku Paekaare tee liikluskorraldusvahendid:

 

 

11 895,90

 

J. Kunderi põik

 

 

 

1

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

2

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

4

5 008,80

3

I-suurusgrupi liiklusmärgid

tk

7

7 304,50

4

Tänavanimedega tahvlid

tk

1

1 252,20

5

Torupiire (2 toruga, postide vahekaugus 3 - 3,5m)

m

57,8

48 251,44

 

Kokku J.  Kunderi põik liikluskorraldusvahendid:

 

 

61 816,94

 

Karjamaa tänav 3 tee ja parkla (lasteaed)

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Teisaldavad liikluskünnised pikkusega 4 m (laius 0,9 m) koos äärepostidega 686 (2 tk)

kmpl

2

23 213,70

2

Teisaldav liikluskünnis pikkusega 6 m (laius 0,9 m) koos äärepostidega 686 (2 tk)

kmpl

1

15 876,85

 

Kokku Karjamaa tn liikluskorraldusvahendid:

 

 

39 090,55

 

Pelguranna tänav

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

tk

103

70 567,73

2

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

42

26 577,95

3

Tsingitud liiklusmärgipostid (lühike)

tk

9

2 535,71

4

Betoonist poolkerade(¨800mm)

tk

6

2 066,13

5

Torupiire (2 toruga)

m

25

11 739,38

6

Teele monteeritav ohutussaar (L=2m; r=1m).

tk

2

851,50

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

114 338,38

 

Teekattemärgistus

 

 

 

7

Teekattemärgistus (termoplastik)

859,2

117 251,63

8

Teekattemärgistus (termoplastik)

tk

16

25 889,24

 

Kokku teekattemärgistus:

 

 

143 140,86

 

Kokku Pelguranna tn liikluskorraldusvahendid:

 

 

257 479,24

 

Madala tn

 

 

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

tk

16

10 649,96

2

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

8

5 559,77

3

Torupiire (2 toruga)

m

25

11 739,38

 

Kokku Madala tn väheväärtuslik vara:

 

 

27 949,10

 

Kari tn

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

tk

20

14 231,25

2

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

10

6 229,70

3

Torupiire (2 toruga)

m

24

11 269,80

 

Kokku Kari tn liikluskorraldusvahendid:

 

 

31 730,75

 

Puhangu tänav