Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Suur-Sõjamäe tn 54 // Tartu mnt 107 // Väike-Sõjamäe tn 12 katastriüksuse aadressi muutmine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 22.06.2010 korraldus number 1075
Redaktsiooni kehtivus:22.06.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. juuni

2010 nr

1075-k

 

 

Suur-Sõjamäe tn 54 // Tartu mnt 107 // Väike-Sõjamäe tn 12 katastriüksuse aadressi muutmine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 p 3, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1, § 10 lg  2 ja 4 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ § 5 lg 1 p-ga 6 ja tulenevalt Aktsiaseltsi Tallinna Lennujaam 3. mai 2010 nr 1-9/168 taotlusest ning aadressi muutmise vajadusest

 

 

1. Muuta Lasnamäe linnaosas katastriüksuse aadress alljärgnevalt:

       Senine aadress - Suur-Sõjamäe tn 54 // Tartu mnt 107 // Väike-Sõjamäe tn 12

Katastritunnus - 78403:315:0120

Kinnistu registriosa - 120901

Uus aadress - Kesk-Sõjamäe tn 10a // Lennujaama tee 4 // 6 // 10 // 12 // Tartu mnt 101 // Väike-Sõjamäe tn 12 // 12a

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Aktsiaseltsile Tallinna Lennujaam, Lasnamäe Linnaosa Valitsusele, Maa-ameti Tallinna katastribüroole ja Aktsiaseltsile Eesti Post.

3. Kinnistu omanikul paigaldada hoonetele uued aadresside numbrimärgid 1. augustiks 2010.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär