Niidi tn 5 // Puuvilla tn 15 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 5103 maa osaline mittetagastamine

Tallinna Linnavalitsus 22.06.2010 korraldus number 1055

Redaktsiooni kehtivus 22.06.2010 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 07.06.2085

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.