Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus
Tallinna Linnavalitsus 22.06.2010 korraldus number 1049
Redaktsiooni kehtivus:22.06.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. juuni

2010 nr

1049-k

 

 

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 2, § 4 lg 6

 

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009 korraldusega nr 2115-k kinnitatud „Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti koosseisunimestikus koos ametikohtade palgaastmetega“ alates 25. juunist 2010 järgmine muudatus:

1.1 kustutada kontrolliosakonna koosseisust 1 inspektori ametikoht (palgaaste A8, vanemametnik).

2. Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametil esitada Tallinna linna 2010. aasta eelarve muutmise käigus muudatusettepanekud kulude vähendamiseks summas 107 000 krooni, sellest töötasu 80 000 krooni, sotsiaalmaks 26 000 krooni ja töötuskindlustusmakse 1000 krooni. Samas ulatuses suurendatakse Tallinna Linnakantseleile ettenähtud vahendeid.

3. Tallinna Linnakantseleil teha käesolev korraldus teatavaks Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär