Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Keskkonnaameti koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus
Tallinna Linnavalitsus 22.06.2010 korraldus number 1048
Redaktsiooni kehtivus:22.06.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. juuni

2010 nr

1048-k

 

 

Tallinna Keskkonnaameti koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 47 „Tallinna linna 2010. aasta eelarve“ § 3 p 3, Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 2, § 4 lg 6 ja lisa 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2009 korraldusest nr 695-k „Linna raamatupidamise ümberkorraldamise jätkamine“ ja raamatupidamisteenuse osutamise funktsiooni üleminekust Tallinna Keskkonnaametist Tallinna Linnakantseleisse

 

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009 korraldusega nr 2108-k kinnitatud „Tallinna Keskkonnaameti koosseisunimestikus koos ametikohtade palgaastmetega“ alates 1. septembrist 2010 järgmised muudatused:

1.1 kustutada ameti koosseisust 2 vanemraamatupidaja ametikohta (vanemametnikud, palgaaste A11) ja 1 vanemraamatupidaja ametikoht (vanemametnik, palgaaste A12);

1.2 nimetada pearaamatupidaja ametikoht (vanemametnik, palgaaste A14) ümber peaökonomisti ametikohaks (vanemametnik, palgaaste A14).

2. Tallinna Keskkonnaametil esitada Tallinna linna 2010. aasta eelarve muutmise käigus muudatusettepanek kulude vähendamiseks alates 1. septembrist 2010 summas 286 000 krooni, sellest töötasu 213 000 krooni, sotsiaalmaks 70 000 krooni ja töötuskindlustusmakse 3000 krooni.

3. Tallinna Linnakantseleil teha käesolev korraldus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär