Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnakantselei koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus
Tallinna Linnavalitsus 22.06.2010 korraldus number 1047
Redaktsiooni kehtivus:22.06.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. juuni

2010 nr

1047-k

 

 

Tallinna Linnakantselei koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 47 „Tallinna linna 2010. aasta eelarve“ § 3 p 3, Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 2, § 4 lg 6 ning lisa 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2009 korraldusest nr 695-k „Linna raamatupidamise ümberkorraldamise jätkamine

 

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009 korraldusega nr 2112 -k kinnitatud „Tallinna Linnakantselei koosseisunimestikus koos ametikohtade palgaastmetega“ alates 1. septembrist 2010 järgmised muudatused:

1.1. kustutada linnakantselei koosseisust eelarve ja raamatupidamise osakond koos 8 ametikohaga: osakonna juhataja ametikoht (juhtivametnik, palgaaste B10), osakonna juhataja asetäitja ametikoht (juhtivametnik, palgaaste B9); peaspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A13), 2 vanemraamatupidaja ametikohta (vanemametnikud, palgaaste A13) ja 3 vanemraamatupidaja ametikohta (vanemametnikud, palgaaste A12);

1.2. moodustada linnakantselei koosseisu 3 ametikohaga ökonoomikaosakond ning kinnitada ökonoomikaosakonna koosseis järgmiselt:

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Ökonoomikaosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Juhtivspetsialist

1

A15

VA

Peaspetsialist

1

A12

VA

1.3. moodustada linnakantselei finantsteenistuse finantsarvestuse osakonna raamatupidamiskeskuse koosseisu juhtivspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A14), 2 vanemraamatupidaja ametikohta (vanemametnikud, palgaaste A11) ja 4 vanemraamatupidaja ametikohta (vanemametnikud, palgaaste A12);

1.4. kustutada linnakantselei finantsteenistuse finantsinfosüsteemide osakonna koosseisust spetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A10);

1.5. kinnitada linnakantselei finantsteenistuse finantsarvestuse osakonna raamatupidamiskeskuse kahe peaspetsialisti ametikoha palgaastmeks A14 senise A13 asemel ning ühe vanemraamatupidaja ametikoha palgaastmeks A12 senise A11 asemel;

1.6. moodustada linnakantselei haldusteenistuse koosseisu linna haldusdirektori otsealluvusse 1 vanemspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A12) ja haldusteenistuse majandusosakonna koosseisu 1 vanemspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A12).

2. Teha Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009 korraldusega nr 2112 -k kinnitatud „Tallinna Linnakantselei koosseisunimestikus koos ametikohtade palgaastmetega“ alates 1. juulist 2010 järgmine muudatus:

2.1. kinnitada linnakantselei infotehnoloogia teenistuse arvutiabi osakonna ühe peaspetsialisti ametikoha palgaastmeks A14 senise A13 asemel.

3. Tallinna Linnakantseleil esitada Tallinna linna 2010. aasta eelarve muutmise käigus muudatusettepanekud kulude suurendamiseks alates 1. septembrist 2010 kokku summas 412 000 krooni, sellest töötasu 307 000 krooni, sotsiaalmaks 101 000 krooni ja töötuskindlustusmakse 4000 krooni järgmiselt:

3.1. Tallinna Keskkonnaametile ettenähtud vahendeid vähendatakse ja samas ulatuses suurendatakse Tallinna Linnakantseleile Tallinna 2010. aasta tegevuskulude eelarves ettenähtud vahendeid 286 000 krooni, sellest töötasu 213 000 krooni, sotsiaalmaks 70 000 krooni ja töötuskindlustusmakse 3000 krooni;

3.2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleile ettenähtud vahendeid vähendatakse ja samas ulatuses suurendatakse Tallinna Linnakantseleile Tallinna 2010. aasta tegevuskulude eelarves ettenähtud vahendeid 126 000 krooni, sellest töötasu 94 000 krooni, sotsiaalmaks 31 000 krooni ja töötuskindlustusmakse 1000 krooni.

4. Tallinna Linnakantseleil teha käesolev korraldus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile ja Tallinna Linnavolikogu Kantseleile.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär