Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Maade munitsipaalomandisse taotlemine
Tallinna Linnavolikogu 17.06.2010 otsus number 162
Redaktsiooni kehtivus:17.06.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

17. juuni 2010 nr 162

 

 

 

 

Maade munitsipaalomandisse taotlemine

 

 

 

Maareformi seaduse § 25 lg 1, § 28 lg 1 p 1 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006 määruse nr 133 “Maa munitsipaalomandisse andmise kord“ § 6 lg-ga 1, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 146 kehtestatud “Tuukri tn 1, 1a ja 1b kruntide ning lähiala detailplaneeringuga“ ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust

 

 

1. Taotleda Tallinna linna omandisse jäävate hoonete ja rajatiste aluse ning neid teenindava maana munitsipaalomandisse järgmised maatükid:

1.1 Poldri tn 3 maatükk Kesklinna linnaosas (ligikaudne pindala 3366 m2), millel asuvad administratiivhoone ja ladu (Riikliku ehitisregistri koodid 101010628, 101015215), vastavalt otsuse lisaks 1 olevale asendiplaanile;

1.2 Lätte tn 6 maatükk Kesklinna linnaosas (ligikaudne pindala 99 m2), millel asub tööstushoone (Riikliku ehitisregistri kood 101036577), vastavalt otsuse lisaks 2 olevale asendiplaanile.

1.3 Toom-Kooli tn 6 maatükk Kesklinna linnaosas (ligikaudne pindala 2614 m2), millel asub Toomkirik (Riikliku ehitisregistri kood 101043783), vastavalt otsuse lisaks 3 olevale asendiplaanile.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2000 otsus nr 79 “Lootsi tn 4 asuva maa munitsipaalomandisse taotlemine“.

3. Tallinna Linnavaraametil esitada punktis 1 nimetatud maade munitsipaliseerimiseks vajalik dokumentatsioon Harju maavanemale.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2010
otsuse nr 162
LISA 1

 

Munitsipaalomandisse taotletava Poldri tn 3 maatüki (ligikaudne pindala 3366 m2) asendiplaan

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2010
otsuse nr 162
LISA 2

 

Munitsipaalomandisse taotletava Lätte tn 6 maatüki (ligikaudne pindala 99 m2) asendiplaan

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2010
otsuse nr 162
LISA 3

 

Munitsipaalomandisse taotletava Toom-Kooli tn 6 maatüki (ligikaudne pindala 2614 m2) asendiplaan

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees