Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2009. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 17.06.2010 määrus number 32
Jõustumine:25.06.2010
Redaktsiooni kehtivus:17.06.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

17. juuni 2010 nr 32

 

 

Tallinna linna 2009. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja § 391 lg 2 alusel kooskõlas valla- ja linnaeelarve seaduse §-ga 26 ja Tallinna põhimääruse §-ga 591 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

 

 

§ 1.  Kinnitada Tallinna linna 2009. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne vastavalt lisale.

§ 2.  Määrus jõustub 25. juunil 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

LISA LISA - Revisjonikomisjoni arvamus Tallinna linna 2009. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kohta
Lisa - Tallinna linna 2009. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne