Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna kaevetööde eeskirja rakendamiseks vajalike vormide kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 16.06.2010 määrus number 56 [RT IV, 24.05.2013, 42]
Jõustumine:21.06.2010
Kehtetuks tunnistamine:11.06.2012
Redaktsiooni kehtivus:21.06.2010 - 11.06.2012 [RT IV, 24.05.2013, 42]

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 06.06.2012 nr 24 [RT IV, 16.04.2013, 32 - jõust. 11.06.2012]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

16. juuni

2010 nr 56

 

 

 

 

Tallinna linna kaevetööde eeskirja rakendamiseks vajalike vormide kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 49 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määruse nr 32 „Tallinna linna kaevetööde eeskirja kinnitamine“  p 2 ja sama määrusega kinnitatud „Tallinna linna kaevetööde eeskirja“ § 45 lg-ga 2.

 

 

 

 

 

         

§ 1.  Kinnitada Tallinna linna kaevetööde eeskirja rakendamiseks vajalikud vormid:

1) kaevetööloa taotluse vorm vastavalt lisale 1;

2) kaevetööloa vorm vastavalt lisale 2.

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 22. septembri 2004 määruse nr 80 „Tallinna linna kaevetööde eeskirja rakendamiseks vajalike vormide kinnitamine ja Tallinna Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine“ punktid 1.1 ja 1.2.

§ 3.  Määrus jõustub 21. juunil 2010.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA 1 - AVALDUS KAEVETÖÖLOA SAAMISEKS
LISA 2 - KAEVETÖÖLUBA