Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raha eraldamine Tallinna Linnavolikogu Kantseleile ametnikule hüvituse maksmiseks teenistusest vabastamisel
Tallinna Linnavalitsus 16.06.2010 korraldus number 1033
Redaktsiooni kehtivus:16.06.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. juuni 2010 nr 1033-k

 

 

Raha eraldamine Tallinna Linnavolikogu Kantseleile ametnikule hüvituse maksmiseks teenistusest vabastamisel

 

 

 

Valla- ja linnaeelarve seaduse § 17, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ p 4.1.4, Tallinna põhimääruse § 54 lg 5, 51 ja 6, Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 29 lg 1 p 1 ja lg 2, Tallinna Linnavolikogu Kantselei juhataja 25. mai 2010 käskkirja nr F2-7/32 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu Kantselei taotlusest:

 

 

 

1. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna Linnavolikogu Kantseleile 75 802 krooni, sellest hüvitus 56 400 krooni, sotsiaalmaks 18 612 krooni ja töötuskindlustusmaks 790 krooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni nõunik-abile Eero Kosele hüvituse maksmiseks teenistusest vabastamisel ametniku algatusel.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnavolikogu Kantseleile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär