Kloostrimetsa tee 46 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 13192 maa osaline mittetagastamine

Tallinna Linnavalitsus 09.06.2010 korraldus number 932

Redaktsiooni kehtivus 09.06.2010 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 19.05.2085

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.