Abilinnapea tagasiastumine ja talle preemia määramine

Tallinna Linnavolikogu 03.06.2010 otsus number 125

Redaktsiooni kehtivus 03.06.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

3. juuni 2010 nr 125

 

 

Abilinnapea tagasiastumine ja talle preemia määramine

 

 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 461 ja § 50 lg 1 p 6 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse §-ga 381, § 44 lg 1 p-ga 6, § 47 lg 1 p-ga 1 ja lg-ga 2 ning Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrusega nr 41 kinnitatud “Tallinna linna ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ja töö tasustamise korra“ § 11 lg-ga 5 ning Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 määrusega nr 31 kinnitatud “Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra“ § 32 lg-tega 1 ja 2

 

 

1. Lugeda Kaia Jäppinen tagasi astunuks tema avalduse alusel linnavalitsuse liikme kohustustest ja abilinnapea ametikohalt alates 3. juunist 2010.

2. Määrata Kaia Jäppinenile tulemusliku töö eest abilinnapeana preemia kolme kuu ametipalga ulatuses.

3. Kaia Jäppinenil anda asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle 10. juuniks 2010.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus Kaia Jäppinenile teatavaks.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees