Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 17.12.2009 nr 41
 
Tlv m 16.04.2008 nr 31
Aktile viitab
 
Tlv k 21.10.2010 nr 1622
 
Tlv k 16.06.2010 nr 1021
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Abilinnapea tagasiastumine ja talle preemia määramine
Tallinna Linnavolikogu 03.06.2010 otsus number 125
Redaktsiooni kehtivus:03.06.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

3. juuni 2010 nr 125

 

 

Abilinnapea tagasiastumine ja talle preemia määramine

 

 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 461 ja § 50 lg 1 p 6 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse §-ga 381, § 44 lg 1 p-ga 6, § 47 lg 1 p-ga 1 ja lg-ga 2 ning Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrusega nr 41 kinnitatud “Tallinna linna ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ja töö tasustamise korra“ § 11 lg-ga 5 ning Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 määrusega nr 31 kinnitatud “Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra“ § 32 lg-tega 1 ja 2

 

 

1. Lugeda Kaia Jäppinen tagasi astunuks tema avalduse alusel linnavalitsuse liikme kohustustest ja abilinnapea ametikohalt alates 3. juunist 2010.

2. Määrata Kaia Jäppinenile tulemusliku töö eest abilinnapeana preemia kolme kuu ametipalga ulatuses.

3. Kaia Jäppinenil anda asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle 10. juuniks 2010.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus Kaia Jäppinenile teatavaks.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees