Põhja-Tallinna linnaosa pargile nime määramine

Tallinna Linnavalitsus 02.06.2010 määrus number 52
jõustumine 07.06.2010

Redaktsiooni kehtivus 07.06.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     2. juuni 2010 nr 52

 

 

 

 

 

Põhja-Tallinna linnaosa pargile nime määramine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 2, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg 2, § 13 lg 1, lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 1.4, 2.2.3 ja 3.5 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrata Põhja-Tallinna linnaosas Karjamaa asumis paiknevale pargile nimeks Karjamaa park vastavalt lisale.

§ 2.  Määrus jõustub 7. juunil 2010.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 


 

Karjamaa pargi asukoha skeem