Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu soodustuste andmine ja soodustuste andmisest keeldumine
Tallinna Linnavalitsus 26.05.2010 korraldus number 861
Redaktsiooni kehtivus:26.05.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

26. mai 2010 nr 861-k

 

 

Parkimistasu soodustuste andmine ja soodustuste andmisest keeldumine

 

 

 

Liiklusseaduse § 50¹ lg 2 p 3, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine  p-de 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ja 8.7 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest ja seletuskirjas toodud põhjendustest

 

 

1. Anda 2010. aastaks parkimistasu soodustused korralduse lisas nimetatud isikule ja asutusele.

2. Mitte anda parkimistasu soodustust Tallinna Kesklinna Valitsuse kahele täiendavale soodushinnaga parkimisloale, Rae Vallavalitsuse kahele soodushinnaga parkimisloale, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Püha Neitsi Maarja Piiskoplikule Toomkoguduse ühele soodushinnaga parkimisloale ja Otepää Turismiinfokeskuse ühele soodushinnaga parkimisloale, sest puuduvad mõjuvad põhjused maksusoodustuse saamiseks.

3. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks korralduse punktis 2 ning lisas nimetatud isikutele ja asutustele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 26. mai 2010

korralduse nr 861-k

LISA

 

Parkimistasu soodustuste saajad:

 

Jrk 

Parkimislubade taotlejad

Parkimisala

Parkimistasu soodustus

Lubade arv

Kehtivuse lõpp

1

Sihtasutus Tallinn 2011

Tallinn

225.- kuu (95%)

2

31.12.2010

2

Tallinna Kommunaalamet

Tallinn

225 kuu (95%)

1

31.12.2010

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär