Linnavara valitseja muutmine (autobusside ootepaviljonid)

Tallinna Linnavalitsus 19.05.2010 korraldus number 810

Redaktsiooni kehtivus 19.05.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

19. mai

2010 nr

810-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (autobusside ootepaviljonid)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra“ punktide 3, 5.4, 17 ja 18 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 „Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“ ja Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korralduse nr 2203-k „Linnaosade valitsuste ja linnavalitsuste ametite funktsioonide ning juhtimisaluste muutmine“ punktiga 1.1.1

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Transpordiameti valitsemisele ja bilanssi autobusside ootepaviljonid vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 


Tallinna Linnavalitsuse 19. mai 2010

korralduse nr 810-k

LISA

 

 

 

 

 

Tallinna Kommunaalameti valitsemiselt ja bilansist Tallinna Transpordiameti valitsemisele ja bilanssi üleantavad autobusside ootepaviljonid.

 

 

Jrk

Vara nimetus

Ühik

Maht

Maksumus

nr.

 

 

 

 

1

Vabaduse väljaku ootepaviljon sh

 tk

 1

 

 

Teraskonstruktsioon

tk

1

701200,70

 

Klaasid

209

714845,50

 

Istmed

m

46

188539,58

 

Infokapp (1800X800X100mm, jalad 1100X100X80mm, küljed 457X1000mm. LED moodulid)

tk

2

85 838,31

 

Kokku Vabaduse väljaku autobussi ootepaviljon:

 

 

1 690 424,09

2

Suur-Sõjamäe tänava ootepaviljonid

 

 

 

 

Peatus Kaubajaama linna suund ja linnast väljuv suund

tk

2

77057,40

 

Peatus Kesk-Sõjamäe linna suund ja linnast väljuv suund

tk

2

77057,40

3

J. Smuuli tee ootepaviljon

 

 

 

 

Peatus Vesse linna suund

tk

1

38528,70

 

Kokku kuus autobussi paviljoni:

 

 

1 883 067,59

 

 

 

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes