Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna Johan Pitka stipendiumi stipendiaatide kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 12.05.2010 korraldus number 781
Redaktsiooni kehtivus:12.05.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. mai

2010 nr

781-k

 

 

Tallinna linna Johan Pitka stipendiumi stipendiaatide kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrusega nr 47 „Tallinna linna 2010. aasta eelarve“, Tallinna linna Johan Pitka stipendiumi statuudiga ning tulenevalt Eesti Mereakadeemia ja Tallinna linna vahel 15. mail 2008 sõlmitud koostöölepingust ja Eesti Mereakadeemia rektori 10. mai 2010 käskkirjast nr 127õ

 

 

1. Kinnitada Tallinna linna Johan Pitka stipendiumi stipendiaatideks järgmised Eesti Mereakadeemia üliõpilased: Eha Merirand, Mari Kaldma, Ahto Aasma, Taavi Aas, Maksim Kruptšenkov, Rene Peel, Vadim Kuznetsov, Marianna Must, Kristina Pullerits, Katri Pindsoo.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Eesti Mereakadeemiale.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär