Jaan Poska stipendiumi stipendiaatide kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 12.05.2010 korraldus number 780

Redaktsiooni kehtivus 12.05.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. mai

2010 nr

780-k

 

 

Jaan Poska stipendiumi stipendiaatide kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrusega nr 47 „Tallinna linna 2010. aasta eelarve“ ning tulenevalt Jaan Poska stipendiumi statuudist, Tallinna Linnavalitsuse ja Tallinna Tehnikaülikooli vahel 9. märtsil 2001 sõlmitud koostöökokkuleppest, 30. aprillil 2002 sõlmitud koostöölepingust ja Tallinna Tehnikaülikooli rektori 6. mai 2010 käskkirjast nr 84

 

 

1. Kinnitada Jaan Poska stipendiumi stipendiaatideks järgmised Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilased: Merike Viigisalu, Veiko Karu, Tanel Jalakas, Ivo Müürsepp, Juri Belikov, Olga Velts, Aleksandr Michelson, Boriss Gubaidulin, Martin Esinurm, Eleriin Tekko.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Tallinna Tehnikaülikoolile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär