Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lasnamäe trammiprojekti vajalike tehniliste ja finantslahenduste läbitöötamiseks moodustatud ajutise komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 12.05.2010 korraldus number 777
Redaktsiooni kehtivus:12.05.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. mai

2010 nr

777-k

 

 

Lasnamäe trammiprojekti vajalike tehniliste ja finantslahenduste läbitöötamiseks moodustatud ajutise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 50¹
lg 6 alusel

 

 

1. Tallinna Linnavalitsuse 14. oktoobri 2009 korraldusega nr 1705-k „Ajutise komisjoni moodustamine Lasnamäe trammiprojekti vajalike tehniliste ja finantslahenduste läbitöötamiseks“ kinnitatud komisjoni koosseisus tehakse järgmised muudatused:

1.1 vabastada komisjoni esimehe kohalt ning kutsuda komisjoni töös osalema Jaanus Mutli - Tallinna Linnavolikogu liige;

1.2 kinnitada komisjoni esimeheks Taavi Aas  -  Tallinna abilinnapea.

2. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Jaanus Mutlile ja Taavi Aasale.

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär