Tallinna Linnavalitsuse 2. aprilli 2008 määruse nr 26 "Jalakäijate ala kehtestamine Tallinna vanalinnas" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 12.05.2010 määrus number 48
jõustumine 17.05.2010
Kehtetuks tunnistamine 18.06.2012
Redaktsiooni kehtivus - 18.06.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 13.06.2012 nr 28, jõustumine 18.06.2012

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

 

 12. mai 2010 nr 48

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 2. aprilli 2008 määruse nr 26 „Jalakäijate ala kehtestamine Tallinna vanalinnas“ muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, liiklusseaduse § 2 lg 4 ja § 45 alusel, kooskõlas Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määruse nr 155 „Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“ § 6 lg-ga 1 ja Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 8 „Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine“.

 

 

 

 

 

         

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 2. aprilli 2008 määrust nr 26 „Jalakäijate ala kehtestamine Tallinna vanalinnas“ täiendatakse paragrahviga 21 järgmises sõnastuses:

§ 21. Tallinna Raekojale (Raekoja plats 1), Mustpeade Majale (Pikk tn 26) ja Tallinna Õpetajate Majale (Raekoja plats 14) on lubatud nendes ürituste teenindamise tagamiseks transpordivahendiga juurdepääs väljaspool paragrahv 2 punktis 1 nimetatud aega hoone haldaja väljastatud tõendi alusel. Tõend väljastatakse üksnes põhjendatud taotluse alusel hiljemalt 5 tööpäeva enne ürituse toimumist märkides sellele juurdepääsu kehtivuse aja, kinnistu aadressi ning jalakäijate ala läbimise marsruudi.“.

§ 2.  Määrus jõustub 17. mail 2010.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea

linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär