Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Maareformi seaduse § 6 lg 3¹ rakendamise komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 12.05.2010 määrus number 46
Jõustumine:17.05.2010
Redaktsiooni kehtivus:12.05.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

12. mai

2010 nr 46

 

 

 

 

Maareformi seaduse § 6 lg 3¹ rakendamise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2005 määrusega nr 19 „Maareformi seaduse § 6 lg 31 rakendamise komisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine kinnitatud maareformi seaduse § 6 lg 31 rakendamise komisjoni põhimääruse p-ga 2.1, Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrusega nr 41 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ ja Tallinna Linnavalitsuse 10. märtsi 2010 korraldusega nr 326-k „Tallinna Linnavaraameti koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus“.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2005 määruse nr 19 „Maareformi seaduse § 6 lg 3¹ rakendamise komisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“ paragrahvis 1 nimetatud komisjoni koosseisus tehakse järgnevad muudatused:

1) komisjoni koosseisust arvatakse välja Rain Seier;

2) komisjoni liikmeks kinnitatakse Raul Keba - Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juriidilise osakonna juhataja;

3) komisjoni liikme Priit Lello ametinimetuseks loetakse linna õigusdirektor;

4) komisjoni liikme Priit Pärtelpoja ametinimetuseks loetakse Tallinna Linnavaraameti juhataja asetäitja - elamumajanduse ja varahalduse osakonna juhataja.

§ 2. Määrus jõustub 17. mail 2010.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär