Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mooni tänava ja A. H. Tammsaare tee liikluspindu teenindavate katastriüksuste aadresside muutmine Mustamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 05.05.2010 korraldus number 688
Redaktsiooni kehtivus:05.05.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

                       5. mai 2010 nr 688-k

 

 

Mooni tänava ja A. H. Tammsaare tee liikluspindu teenindavate katastriüksuste aadresside muutmine Mustamäe linnaosas

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 p 3, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 1, lg-te 5 ja 6, § 9 lg 1, § 11 lg-te 1 ja 13, Tallinna Linnavalitsuse 4. juuni 2008 määruse nr 43 „Tänavanimede määramine Mustamäe linnaosas“ § 1 p 1 ja Tallinna Linnavalitsuse 9. detsembri 2009 määruse nr 91 „Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas“ alusel ning tulenevalt Mooni tänava ja A. H. Tammsaare tee liikluspindu teenindavate katastriüksuste aadresside korrastamise vajadusest

 

 

1. Muuta Mustamäe linnaosas katastriüksuste aadressid alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - A. H. Tammsaare tee paralleeltee Mustamäe tee ja Mooni tn vahel

      Katastritunnus - 78405:503:0055

      Uus aadress - Sääse tänav T1

1.2 Senine aadress - Mooni tänava lõik Tildri tn kuni Vaablase tn

      Katastritunnus - 78405:503:0041

      Uus aadress - Kiili tänav T1

1.3 Senine aadress - Mooni tn lõik Vaablase tn kuni A. H. Tammsaare teeni

      Katastritunnus - 78405:503:0042         

      Uus aadress - Kiili tänav T2

1.4 Senine aadress - A. H. Tammsaare tee lõigus Retke - Nõmme tee kuni Sõpruse pst

      Katastritunnus - 78405:504:0020

      Uus aadress - A. H. Tammsaare tee T4

1.5 Senine aadress - A.H. Tammsaare tee lõik Sõpruse pst kuni Mooni tn

      Katastritunnus - 78405:503:0043

      Uus aadress - A. H. Tammsaare tee T5

1.6 Senine aadress - A. H. Tammsaare tee lõik Mooni tn kuni Mustamäe tee

      Katastritunnus - 78405:503:0044         

      Uus aadress - A. H. Tammsaare tee T6

1.7 Senine aadress - A. H. Tammsaare tee lõik Mustamäe tee kuni Laki tänav

      Katastritunnus - 78405:502:0050

      Uus aadress - A. H. Tammsaare tee T7

1.8 Senine aadress - A.H. Tammsaare tee lõik Laki tänav kuni Ehitajate tee

      Katastritunnus - 78405:502:0049

      Uus aadress - A. H. Tammsaare tee T8

 

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnavaraametile, Tallinna Kommunaalametile ja Maa-ameti Tallinna katastribüroole.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär