Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Keskkonnaameti koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatused
Tallinna Linnavalitsus 05.05.2010 korraldus number 673
Redaktsiooni kehtivus:05.05.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. mai 2010 nr 673-k

 

 

Tallinna Keskkonnaameti koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatused

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3, avaliku teenistuse seaduse § 471, Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 2, § 4 lg 6 ja lisa 3 alusel ning tulenevalt keskkonnajärelevalvest tulenevate väärtegude menetlemise funktsiooni üleviimisest Tallinna Keskkonnaametist Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametisse

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009 korraldusega nr 2108-k kinnitatud „Tallinna Keskkonnaameti koosseisunimestikus koos ametikohtade palgaastmetega“ alates 1. juunist 2010 järgmised muudatused:

1.1 moodustada ameti struktuuri ja koosseisu linna maastikuarhitekti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A13);

1.2 moodustada keskkonnakorralduse osakonna koosseisu täiendavalt üks vanemspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A11).

2. Teha Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009 korraldusega nr 2108-k kinnitatud „Tallinna Keskkonnaameti koosseisunimestikus koos ametikohtade palgaastmetega“ alates 2. augustist 2010 järgmised muudatused:

2.1 kustutada ameti struktuurist ja koosseisust keskkonnajärelevalve sektor koos kahe ametikoha - juhtivspetsialisti ametikohaga (vanemametnik, palgaaste A13) ja peaspetsialisti ametikohaga (vanemametnik, palgaaste A12).

3. Tallinna Keskkonnaametil esitada Tallinna linna 2010. aasta eelarve muutmise käigus muudatusettepanekud:

3.1 kulude suurendamiseks alates 1. juunist 2010 summas 360 000 krooni, sellest töötasu 268 000 krooni, sotsiaalmaks 88 000 krooni ja töötuskindlustusmakse 4000 krooni. Samas ulatuses vähendatakse Tallinna Linnaplaneerimise Ametile ettenähtud vahendeid;

3.2  kulude vähendamiseks alates 2. augustist 2010 summas 271 000 krooni, sellest töötasu 202 000 krooni, sotsiaalmaks 66 000 krooni ja töötuskindlustusmakse 3000 krooni. Samas ulatuses suurendatakse Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile ettenähtud vahendeid.

4. Tallinna Linnakantseleil teha käesolev korraldus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile, Tallinna Linnaplaneerimise Ametile ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär