Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kristiine linnaosa parkidele nimede määramine
Tallinna Linnavalitsus 05.05.2010 määrus number 43 [RT IV, 24.05.2013, 54]
Jõustumine:10.05.2010
Redaktsiooni kehtivus:10.05.2010 - ... [RT IV, 24.05.2013, 54]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    5. mai 2010 nr 43

 

 

 

 

 

Kristiine linnaosa parkidele nimede määramine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 2, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 2 ja 6, § 13 lg 1, lg 2 p-de 1 ja 2, lg-te 3 ja 4, Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2004 määruse nr 227 „Pühendusnimede määramise kord“ § 1 lg 1, § 2 lg-te 3 ja 4 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 1.4, 2.2.3 ja 3.5 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist ja soovist avaldada austust sordiaretaja Otto Kramerile.

 

 

 

 

 

§ 1. Määrata  Kristiine linnaosas paiknevatele parkidele nimed järgmiselt:

1) Lilleküla asumis Löwenruh` park (lisa 1);

2) Lilleküla asumis Räägu park (lisa 2);

3) Lilleküla asumis Otto Krameri aed (lisa 3);

§ 2. Määrus jõustub 10. mail 2010.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISAD 1-3 - Kristiine linnaosa parkidele nimede määramine