Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Jäätmeveo teenustasude muutmine Tallinna Kesklinna linnaosas Südalinn-Keldrimäe-Mõigu korraldatud jäätmeveo piirkonnas
Tallinna Linnavalitsus 28.04.2010 korraldus number 669
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus: - 31.12.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 29.09.2010 nr 1487, jõustumine 01.01.2011

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. aprill

2010 nr

669-k

 

 

Jäätmeveo teenustasude muutmine Tallinna Kesklinna linnaosas Südalinn-Keldrimäe-Mõigu korraldatud jäätmeveo piirkonnas

 

 

 

Jäätmeseaduse § 66 lg-te 5 ja 6, konkurentsiseaduse § 17 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määruse nr 36 „Tallinna jäätmehoolduseeskirja“ § 35 lg 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 28. aprilli 2010 korraldusega nr 663-k „Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2006 korralduse nr 2243-k muutmine ja korraldatud jäätmeveo lepingu muudatuste kokkuleppe heakskiitmine“ ning tulenevalt Tallinna linna ja RAGN-SELLS AS-i kokkuleppest

 

 

         

1. Kehtestada alates 1. maist 2010 jäätmeveo teenustasud Tallinna Kesklinna linnaosas Südalinn-Keldrimäe-Mõigu korraldatud jäätmeveo piirkonnas (piirkonna kirjeldus Tallinna jäätmehoolduseeskirja lisas 2.3) vastavalt lisale.

2. Tallinna Ettevõtlusametil:

2.1 avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid;

2.2 teha korraldus teatavaks RAGN-SELLS AS-le (äriregistri kood 10306958) ja Tallinna Keskkonnaametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 28. aprill 2010

korralduse nr 669-k

LISA

 

Jäätmeveo teenustasud Tallinna Kesklinna linnaosas Südalinn-Keldrimäe-Mõigu korraldatud jäätmeveo piirkonnas

 

 

 

 

Jäätmeliik

Jäätmemahuti suurus

Teenustasu jäätmete ühekordse vedamise eest ilma käibemaksuta

Teenustasu jäätmete ühekordse vedamise eest käibemaksuga

Segaolmejäätmed

Jäätmekott < 20 l

21,82

26,18

Jäätmekott 40-140 l

25,49

30,59

140 l

28,11

33,73

240 l

43,80

52,56

370 l

50,05

60,06

600 l

68,37

82,04

800 l

81,21

97,45

2500 l

249,09

298,91

4500 l

422,61

507,13

Paber ja kartong

240 l

35,47

42,56

600 l

41,86

50,23

2500 l

105,58

126,70

Biolagunevad jäätmed

140 l

42,76

51,31

240 l

50,05

60,06

Suurjäätmed

1 m3

227,50

273,00

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär