Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raha eraldamine Tallinna Keskkonnaametile heakorrakuu jooksul 24. aprillist kuni 23. maini 2010 linnaosade territooriumilt ebaseaduslikult ladestatud jäätmete likvideerimiseks ning täiendavate heakorratööde tegemiseks
Tallinna Linnavalitsus 21.04.2010 korraldus number 600
Redaktsiooni kehtivus:21.04.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

    21. aprill 2010 nr 600-k

 

 

Raha eraldamine Tallinna Keskkonnaametile heakorrakuu jooksul 24. aprillist kuni 23. maini 2010 linnaosade territooriumilt ebaseaduslikult ladestatud jäätmete likvideerimiseks ning täiendavate heakorratööde tegemiseks

 

 

 

Valla- ja linnaeelarve seaduse § 17, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ p-de 4.1.1 ja 4.1.2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määruse nr 36 “Tallinna jäätmehoolduseeskiri“ § 2 lg 3 p-ga 6 ning 22. juuni 2006 määruse nr 45 “Tallinna linna heakorra eeskiri“ § 3 lg-ga 2 ja lg 4 p-dega 3 ja 4

 

 

1. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna Keskkonnaametile 1 000 000 krooni heakorrakuu jooksul linnaosade territooriumilt ebaseaduslikult ladestatud jäätmete likvideerimiseks ja täiendavate heakorratööde kulude katmiseks.

2. Tallinna Keskkonnaametil teha korraldus teatavaks linnaosade valitsustele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär