Tallinna Linnavalitsus 21.04.2010 korraldus number 579.
Vabaõhukooli tee 21 maa osaline tagastamine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine Tlv m 65 19.09.1997 19.09.1997