Vabaõhukooli tee 21 maa osaline tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 21.04.2010 korraldus number 579

Redaktsiooni kehtivus 21.04.2010 - ...

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.