Vikerkaare tn 17 maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 21.04.2010 korraldus number 578

Redaktsiooni kehtivus 21.04.2010 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 06.04.2085

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.