Tallinna Linnavalitsus 21.04.2010 korraldus number 578.
Vikerkaare tn 17 maa tagastamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 06.04.2085

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna üldplaneeringu kehtestamine Tvk m 3 11.01.2001 18.01.2001
2 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine Tlv m 65 19.09.1997 19.09.1997