Tallinna Linnakantselei koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus

Tallinna Linnavalitsus 21.04.2010 korraldus number 576

Redaktsiooni kehtivus 21.04.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. aprill

2010 nr

576-k

 

 

Tallinna Linnakantselei koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 2, § 4 lg 6 ning lisa 3 alusel

 

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009 korraldusega nr 2112 -k kinnitatud Tallinna Linnakantselei koosseisunimestikus koos ametikohtade palgaastmetega alates 1. maist 2010 järgmised muudatused:

1.1 kustutada õigusteenistuse nõuete osakonna koosseisust riigihangete büroo juhtivspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A13) ja juristi ametikoht (vanemametnik, palgaaste A14);

1.2 kustutada õigusteenistuse nõuete osakonna koosseisust struktuuriüksus riigihangete büroo;

1.3 moodustada haldusteenistuse koosseisu kolme ametikohaga struktuuriüksus hankekeskus;

1.4 moodustada linnakantselei haldusteenistuse hankekeskuse koosseisu hankekeskuse juhataja ametikoht (juhtivametnik, palgaaste B9) ja juhtivspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A13);

1.5 viia haldusteenistuse majandusosakonna koosseisust üks vanemspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A12) üle haldusteenistuse hankekeskuse koosseisu.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär